DCMS

ערכי ליבה

ערכי הליבה שלנו

הימנעות מניגוד עניינים

 • אנו פועלים כמנהלי השקעות בלבד

 • לא עוסקים בחיתום או במסחר נוסטרו

 

גישה קונסרבטיבית

 • צוות בעל ניסיון רב שנים בשימור הון והגדלתו

 • גישת ניהול סיכונים קונסרבטיבית:

  • תהליך מקיף של בדיקת נאותות

  • ניתוח זהיר של גורמי סיכון

  • הבנת רמת הסיכון של כל לקוח ובניית תיק מותאם אישית

 

חזון לטווח ארוך

 • ראייה ארוכת טווח בניתוח חברות

 • ניתוח מאקרו מעמיק

 • ממוקדים בבניית מערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחותינו

 

הלהט לשלמות

 • הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר- המוניטין של החברה הוא המוניטין של משפחת המייסדים

 • שירות ברמה הגבוהה ביותר

 • חיפוש מתמיד אחר ההשקעות המעניינות ביותר ברחבי העולם